Wie zijn wij?

 

Schoolraad

De draaischijf van de participatie op schoolniveau is de Schoolraad. Ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap nemen samen deel aan het schoolbeleid. Zij krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers. De schoolraad informeert en communiceert over haar werking aan ouders en

leerkrachten. Ten opzichte van het schoolbestuur heeft de schoolraad informatie-, advies- en overlegbevoegdheid.

Op uitnodiging van de schoolraad neemt het schoolbestuur deel aan de vergaderingen. De schooldirecteur neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen.