Vrije dagen

Overzicht vrije dagen (leerlingen) schooljaar 2021 – 2022

 

 Maandag 11 oktober 2021              pedagogische studiedag

 Maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november 2021         herfstvakantie

 Donderdag  11 november 2021       Wapenstilstand

Vrijdag 12 november 2021               facultatieve vrije dag

Vrijdagnamiddag 24 december '21  extra halve dag i.f.v. kerstavond

Maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022     kerstvakantie

Maandag 31 januari 2022                 facultatieve vrije dag

Woensdag 9 februari 2022                pedagogische studiedag

Maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022          krokusvakantie

Maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022                              paasvakantie (+ Paasmaandag)

Donderdag 26 mei 2022 / Vrijdag 27 mei 2022                              Hemelvaart

Maandag 6 juni 2022                                                                 Pinkstermaandag

Donderdag 30 juni 2022         Laatste schooldag (einde 12.00 uur)

 

 

Andere belangrijke data

 

Donderdag 16 september 2021    Schoolfotograaf

Vrijdag 19 november 2021          Filmavond (onder voorbehoud)

Zaterdag 12 februari 2022           Kinderfuif (onder voorbehoud)

Zaterdag 21 mei 2022                 Schoolfeest (onder voorbehoud)

Woensdag 29 juni 2022               Proclamatie L6 (onder voorbehoud)