Schooluren en opvang

Schooluren

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.50 - 12.00 8.50 - 12.00 8.50 - 12.05 8.50 - 12.00 8.50 - 12.00
13.00 - 15.25 13.00 - 15.25   13.00 - 15.25 13.00 - 15.25De voor- en naschoolse opvang. Voor deze dienst die de school verleent, vraagt zij een financiële bijdrage per begonnen halfuur. Eén kindgezinnen betalen 1 euro, vanaf twee kinderen uit hetzelfde gezin is de prijs 0,75 euro. Deze bijdrage wordt afgerekend op de schoolfactuur. Leerlingen vanaf het 3de leerjaar gaan vanaf 16.00 – 17.00 uur naar de stille studie onder toezicht van een leerkracht. • De voorschoolse opvang start om 7.00 uur en eindigt om 8.30 uur. • De naschoolse opvang start om 15.40 uur en eindigt om 18.00 uur. • Op woensdag eindigt de naschoolse opvang om 12.40 uur. Voor de naschoolse opvang kan men ook gebruik maken van de gemeentelijke kinderopvang "RAVOT" ( http://www.ravot.be ; Ravesteinstraat 84 te Hever ; 015 / 50 06 80). De gemeente organiseert hiervoor het busvervoer en de kinderen moeten zijn ingeschreven! Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij "RAVOT". Wie gebruik maakt van de naschoolse opvang bij Ravot betaalt één beurt omdat de bus van Ravot de kinderen afhaalt om 16.30 uur. De opvang op school gebeurt steeds door een leerkracht!