Schoolbestuur

In Vlaanderen wordt het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs meestal georganiseerd door vzw’s. Zij zijn het Schoolbestuur, de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het Schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming (personeelsbeleid, financieel beleid, infrastructuur, pedagogisch project) en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het schoolleven. De uitvoering van sommige van deze taken, alsook de dagelijkse leiding van de school worden toevertrouwd aan de directie. Toch blijft het Schoolbestuur steeds de eind-verantwoordelijke.

Benaming Schoolbestuur: vzw KODiD.