Schoolbestuur

In Vlaanderen wordt het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs meestal georganiseerd door vzw’s. Zij zijn het Schoolbestuur, de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het Schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming (personeelsbeleid, financieel beleid, infrastructuur, pedagogisch project) en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het schoolleven. De uitvoering van sommige van deze taken, alsook de dagelijkse leiding van de school worden toevertrouwd aan de directie. Toch blijft het Schoolbestuur steeds de eind-verantwoordelijke. Benaming Schoolbestuur: Gesubsidieerde Vrije Gemengde Lagere en kleuterschool Hever-Schiplaken vzw. p/a : Bieststraat 229 – 3191 Schiplaken. Samenstelling Schoolbestuur:

Voorzitter Hugo Detroyer L.Van Beethovenlaan 13 – Schiplaken
Secretaris Micheline Artois Lelielaan 34 – Schiplaken
Penningmeester Paul Selleslach Vermeulenstr 18 - Hever
Leden Carla Verraes
Patrick De Vogelaer
Lieve Hermans
Goorweg 40 - Schiplaken
Slagveldweg 93 - Hever
Dalialaan 28 - SchiplakenAlgemene vergadering Rozette Geuens Mezenlaan 8 – Schiplaken
  Greta Lowel
Filip Cleeren
Kwaenijkstraat 13 – Hever
Mimosalaan 52 – Schiplaken