Samenstelling schoolraad

Voorzitter Ellen Stassart
Vertegenwoordigers schoolbestuur Micheline Artois
Vertegenwoordigers leerkrachten Carine Janssens
Romina Menu
Els Wellens
Vertegenwoordigers ouderraad

Steven Meel                                                                           Philip Van Herterijck

Lokale gemeenschap Bea Vleeschouwer
Marc Declercq
Van rechtswege: de directeur Luc Van den Acker