Oudercomité Verslagen

Voor schooljaar 2017/2018 verschijnen hier de verslagen van het Oudercomité.

Oudere verslagen zijn op aanvraag te bekomen via ouderraad.debosuiltjes@gmail.com.

 

 OUDERRAAD De Bosuiltjes Schiplaken, schooljaar 2017-2018 1 van 5
VERSLAG
OUDERRAAD
OUDERCOMITE (28 mei 2018)
Aanwezig:
Schoolteam : Directeur Luc Van den Acker, Juf Manuella Wellens, Juf Sofie Van Thielen
Ouderraad : Steven Meel, Philip Van Herterijck, Karin Rombouts, Wim Vanderhaeghen, Vanessa Peeters, Kelly De Punder
Klasantennes : Roeland Kemps (instapklas), Maarten Vermeiren (1KLB), Tamara Van Schoote (1KLC), Evy Andries (2KLA), Inne De Troyer (3KLA), Kelly De Punder (3KLB), Clara Thienpont (1A), Hannah Lietaert (1B), Ellen De Schepper (2A), Saar Van Oost (2B), Nathalie De Coster (3A), Philip Van Herterijck (4A), Wendy De Leus (4B), Ann Eeckhoudt (5A), Sana Ben Hadi (5B), Jitka Penninckx (6)
Ouders : Frank Scheekens (2A), Silvia Romein (3A)
Afwezig of Verontschuldigd: Stéphanie Siroux (OR), Sarah Verschueren (instapklas), Liselot De Baets (2KLB), Klaar Bruyndonckx (3B)
Verslaggever: Philip Van Herterijck
Opvolging Verslag vorig oudercomité 8 februari 2018
Verkeer (zie verder)
Puntjes over verkeer worden verderop in het verslag samen behandeld.
Zwembad Hofstade
Er wordt gezegd dat het zwembad van Hofstade zal sluiten en zal worden gerenoveerd of afgebroken. Is dit zo ? Zo ja, waar zullen de zwemlessen dan in de toekomst doorgaan ?
Tot eind januari zijn de zwemlessen bevestigd en is er dus geen probleem. De sluiting is nog niet bevestigd. Er is zelfs nog onduidelijkheid of het zwembad van Hofstade zal worden gesloten. Maar een uitwijkmogelijkheid is de Nekkerpool, het nieuwe zwembad op het domein van de Nekker. Daar is nog ruimte om onze school te ontvangen.
Korte evaluatie schoolfeest
Het schoolfeest was een succes. Het was prachtig weer. Het was een toffe editie. Iedereen is tevreden.
Door het warme weer is er heel wat gedronken. Heel de voorraad water was volledig opgebruikt, inclusief de voorraad in de Bosuil !
Het nieuwe systeem voor de helpers met 3 kortere shiften, in plaats van 2 langere was niet helemaal succesvol. In totaliteit was er niet meer bezetting. Vooral om op te ruimen waren er niet genoeg helpers. Opruimen heeft dan ook wat langer geduurd dan voorzien. Het is wel altijd wat zoeken om genoeg helpers te vinden. Sommige kinderen hebben ook geholpen. Dat was erg flink natuurlijk !
De BBQ was dit jaar beter verlopen dan vorig jaar. Alles was beschikbaar om 12u. De satés waren wel heel snel op. Door een vergissing was men een pak vergeten te bakken. Dat is snel rechtgezet.
Voor volgend schooljaar ligt de brouwer al vast. Het schoolfeest gaat dan door op 25 mei. Schrijf het alvast in je agenda !
OUDERRAAD De Bosuiltjes Schiplaken, schooljaar 2017-2018 2 van 5
Basketsloefkes-TD op 2 juni – status + info voor de klasantennes
Er zijn nog altijd kaarten beschikbaar !
We hebben nu al 115 kaarten verkocht. Sommige zullen wel steunkaarten zijn. Maar we hopen op
een groep van wel 100 mensen op de fuif.
Sommige mensen wachten nog af (vb omwille van babysit), maar komen misschien ook nog.
Mensen zijn op de dag zelf ook nog welkom. Je kan ter plaatse nog een toegangskaart kopen.
Opkomst voor helpers is al goed. Maar meer helpers zijn nog altijd welkom.
Verkeer – werkgroep volgend schooljaar
Er zijn weer meerdere topics rond verkeer. De gemeente is met een plan naar de pers getrokken om
sluipverkeer te verminderen. Zoals het eruit ziet, kan dat wel eens leiden tot meer verkeer langs onze
school. Er is ook de problematiek van de onduidelijkheid van het gebruik van de kiss- en ridezone op
het kerkplein. Sommigen zetten de auto eender waar, maar er is ook geen duidelijke aanduiding van
hoe het wel moet. Het aangekondigde bord verboden te parkeren zal dit probleem niet helemaal
oplossen. Ook als de nieuwe ingang zal worden ontworpen zal er nog goed nagedacht moeten worden.
Tegelijk maken we ons zorgen over de veiligheid van de fietspaden van en naar school.
Daarom willen we vanuit de ouderwerking graag onze stem laten horen om voor een veilige
verkeerssituatie te zorgen. Daarom het idee om een werkgroep verkeer op te richten vanuit de
ouderraad.
De aanwezigen voelen aan dat we vooral effect gaan hebben als we voor de verkiezingen van ons laten
horen. Er zal daarom een mail worden verstuurd om nog een vergadering te organiseren in juni.
Iemand van de aanwezigen is erg sceptisch. Ze hebben enkele jaren geleden een petitie georganiseerd
over het verkeer in de Bieststraat en hadden 300 handtekeningen. De gemeente heeft toen pas na
lang aandringen beloftes gedaan, die niet zijn waar gemaakt.
De verkeerswerkgroep zou ook moeten de ouders en grootouders sensibiliseren die de kiss- en ride
verkeerd gebruiken. De directeur geeft aan op het kerkplein geen bevoegdheid te hebben, behalve
om voor en na school de paaltjes van de kiss- en ridezone te mogen zetten.
Activiteiten einde schooljaar
Eindejaarsreceptie 26 juni
Elk jaar organiseren de ouders van het 5e leerjaar de eindejaarsreceptie voor de ouders en leerlingen
van 6e leerjaar.
De directeur geeft aan dat er op de school kan vergaderd worden mits afspraak.
De ouderraad voorziet een budget voor drank en hapjes. Drank wordt meestal besteld bij de brouwer,
maar kan ook anders. Met wat creativiteit kan er iets moois van gemaakt worden.
Normaal gebeurt de receptie buiten.
Cadeautjes klastitularis en ondersteunend personeel
Het is de gewoonte dat er elk jaar voor de klastitularissen een cadeautje wordt gegeven van de ouders.
Het is de klasantenne die dit coördineert. De ouderraad stuurt hiervoor nog een mailtje naar alle
klasantennes. Er wordt voorgesteld om voor elk kind 5 euro bij te dragen. Er kunnen altijd ouders zijn
die niet meedoen. De klasantenne wordt gevraagd dit niet zelf bij te passen. Voor klassen met 2
leerkrachten wordt het bedrag meestal verdeeld.
De ouderraad zorgt voor een cadeautje ondersteunend personeel. De ouderraad denkt opnieuw aan
een fles Cava. Iemand merkt op dat dit een kleiner cadeau is dan het cadeau dat de klastitularissen
zullen krijgen. Het is natuurlijk het gebaar dat telt.
Complimenten aan de school van de ouders
Felicitaties maken we heel graag over aan de school.
OUDERRAAD De Bosuiltjes Schiplaken, schooljaar 2017-2018 3 van 5
De ouders willen de school graag bedanken om de school open te houden tijdens nationale
stakingsaanzegging. Iedereen was gemotiveerd om les te geven. Hartelijk bedankt !
Agendapunten van de ouders
Trouwfeest kleuters in 3e kleuterklas
Er is een vraag van een ouder over het waarom van het trouwfeest in de 3e kleuterklas.
Het ‘trouwfeest’ wordt gehouden rond Valentijn. Het gaat over feestvieren, samen dansen. Het eerste
leerjaar komt kijken en danst mee. De kinderen komen zo op een onschuldige manier in aanraking
met dit aspect van het leven.
Het deelnemen is helemaal vrijblijvend. Sommige kinderen trouwen niet, sommigen zelfs 2 keer !
Iemand vraagt of er kinderen zijn die willen meedoen, maar niet kunnen meedoen omdat het favoriete
vriendje of vriendinnetje andere plannen heeft. Dat is al eens gebeurd, maar is gelukkig een
uitzondering.
Veiligheid voor- en naschoolse opvang (skateboards)
Een ouder heeft een vraag over welke regels gelden bij het gebruik van de skateboards in de voor- en
naschoolse opvang. Het lijkt dat bij sommige toezichters er meer toegelaten is dan bij anderen.
Onlangs is dan weer bij toezicht door vrijwilligers een peuter uit de instapklas nogal hard gevallen met
het skateboard. Wie draagt dan de verantwoordelijkheid ?
De directeur legt uit dat de school altijd aansprakelijk is. De school is daarvoor dan ook verzekerd. De
verzekering is geldig voor alle activiteiten op school en zelfs ook op traject van school naar huis.
Met de skateboards mag gespeeld worden tijdens de avondopvang. De speelgoedbakken mogen enkel
tijdens de middag open. De regels die gelden zijn wel uitgeschreven. Mensen die de opvang doen
moeten bijvoorbeeld kiezen tussen de skateboards of de zandbak. De regels zullen nog eens
besproken worden met de leerkrachten en begeleiders die toezicht houden.
Prijspolitiek opvang (tarief/minuut)
Wat is de status van de tarifering per minuut ? Deze vraag is voor de eerste keer gesteld op de
schoolraad, wat de juiste vergadering is om vragen over kosten te stellen.
Normaal is het wachten tot volgende schoolraad, maar er is nu al feedback.
Er is een afspraak met de gemeente om dezelfde prijzen voor opvang te hanteren in alle scholen in de
gemeente. Deze bedragen 1 euro per kind per half uur voor het eerste kind, en vanaf 2 kinderen 75
cent per kind per half uur. De gemeente vraagt om te blijven bij dezelfde prijspolitiek en dus te blijven
aanrekenen per half uur, zoals in de andere scholen. In totaal zou een afrekening per minuut namelijk
leiden tot een ander tarief, omdat er minder minuten zouden afgerekend worden dan nu.
Er is ook een praktisch bezwaar. Het systeem in onze school zou toelaten om per minuut af te rekenen.
Maar de andere scholen schrijven echter nog alles op en zouden dit niet kunnen invoeren.
Als tegemoetkoming zal onze school niet meer altijd vragen om de juf het kaartje te laten geven om te
scannen. Dit gaf soms aanleiding dat er moest betaald worden voor de volgende 30 minuten, wanneer
de juf even niet aan de scanautomaat was. Wanneer het nogal nipt zou zijn en de volgende 30 minuten
van de opvang zouden beginnen, dan mogen ouders dus zelf het kaartje nemen om te scannen.
Leerlingenraad
Er komt opnieuw een leerlingenraad in onze school. Als ouderraad steunen we dit. Een aantal jaar
geleden is er nog eens een leerlingenraad geweest. Toen is men er mee gestopt omdat er onvoldoende
interesse was bij de leerlingen. Maar nu start de school dus een nieuwe poging.
De leerlingenraad zal worden samengesteld uit kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar. Twee kinderen
per klas mogen deelnemen. Kinderen mogen zich kandidaat stellen, maar er worden geen verkiezingen
gehouden. Als er meerdere kandidaten zijn, zal de school een consensus zoeken.
De leerlingenraad zal een aantal keer ’s middags vergaderen samen met de leerkrachten.
OUDERRAAD De Bosuiltjes Schiplaken, schooljaar 2017-2018 4 van 5
Alternatief voor busvervoer
Een ouder vraagt of er voor schooluitstappen meer te voet kan gegaan worden of met de fiets. De fiets
wordt gepromoot, maar in de praktijk wordt er nog veel gebruik gemaakt van de bus. Concreet zou er
naar de bibliotheek kunnen gefietst worden met het 5e en 6e leerjaar.
Het probleem voor de school is begeleiding. Er moet minstens één begeleider zijn om de leerkracht te
helpen. Alleen de klasleerkracht als begeleider is onvoldoende om verschillende redenen, al is het
maar dat er zich onderweg een technisch probleem voordoet met de fiets van een leerling. Nu is het
voor de school moeilijk om voldoende begeleiders te vinden tijdens de schooluren. Men ziet dat aan
het voetgangersexamen en het fietsexamen. De benodigde plaatsen zijn moeilijk in te vullen, er zijn
niet genoeg ouders die willen of kunnen helpen.
Praktisch gezien wordt er een bus gevraagd voor 1 namiddag en die rijdt dan verschillende keren heen
en weer. De bus is er dan voor alle klassen.
Met de klas met de fiets of te voet gaan kost ook meer tijd ten opzichte van de bus. Dit is dan ten
nadele van iets anders. Ook bij slecht weer is de bus de meest praktische oplossing.
Mama verwendag  papa-verwendag?
Wordt er nog wel eens gedacht aan een papa-verwendag ? Die is er vroeger een paar keer geweest.
Sommige papa’s waren toen heel enthousiast, maar elk jaar een papa-verwendag en een mamaverwendag
zou te veel zijn.
Er zijn niet direct plannen om hier terug mee te starten omdat er te weinig opkomst was van papa’s.
Mile-a-day status ?
De mijl wordt nog regelmatig gelopen en is dus zeker niet afgeschaft. Er is inderdaad wel een pauze
geweest omwille van het schoolfeest. De kinderen moesten regelmatig hun dans oefenen en hadden
zo ook beweging.
Ter herinnering (zie vorige verslagen)
TV-kijken in de klas
Er wordt in de klassen ’s middags 10 minuutjes TV gekeken tijdens het eten van de boterhammen. Het
gaat vooral om Karrewiet, een informatief kindernieuws. De school zal dit blijven doen.
Maximumfactuur
De details van de facturen liggen ter inzage in secretariaat. De maximumfactuur bedraagt 45 EUR voor
kleuters en 85 EUR voor lagere school. Bos en zeeklassen worden wel nog apart aangerekend.
Andere overlegorganen
Hier wordt melding gemaakt van de besprekingen in de schoolraad, de verkeerscommissie, het lokaal
overleg kinderopvang en het medezeggenschapscollege.
Verkeerscommissie
Het Masterplan voor Schiplaken is besproken in de verkeerscommissie. Dit plan is ook door het
gemeentebestuur naar de pers gebracht.
Schoolraad
Het voorstel van tarifering per minuut is in de schoolraad opgebracht ter overweging. (Zie ook de
feedback hierboven).
Er werd uitleg gegeven over de schaalvergroting van het schoolbestuur. De school zal zich aansluiten
bij een grote vzw, die zal bestaan uit 10 huidige vzws. Op die manier verenigen vele scholen uit de
OUDERRAAD De Bosuiltjes Schiplaken, schooljaar 2017-2018 5 van 5
omgeving zich om toe te laten het bestuur te professionaliseren. Er komt een algemeen directeur, een
technisch directeur, een HR directeur en een pedagogisch directeur. Deze mensen kunnen zich dan
beter specialiseren. De werkingsmiddelen zullen ook samen beheerd worden.
Per school zal er wel een schoolraad blijven functioneren. Belangrijk is ook dat opbrengsten uit lokale
initiatieven volledig gescheiden zullen blijven. Dit is zeker ook het geval voor bijvoorbeeld het
schoolfeest en alle acties van de ouderraad.
Lokaal Overleg Kinderopvang
Ravot heeft een voorstel gedaan in verband met de kinderopvang ’s morgens. Ravot zou ’s morgens
personeel kunnen ter beschikking stellen voor de opvang. Die personen zouden ter plaatse gaan in de
scholen. Reden daarvoor is dat Ravot mensen over heeft bij de opvang ’s morgens. Ravot heeft
namelijk voldoende personeel nodig voor de drukke woensdagnamiddagen en vakanties. Maar deze
mensen willen wel wat meer uren presteren. Het personeel van Ravot is ook opgeleid voor deze taak.
Onze school heeft interesse voor dit voorstel van Ravot. Het wordt nu besproken.
Ouderraad volgend schooljaar
Iedereen van de huidige ploeg heeft bevestigd om volgend jaar terug lid te zijn van de kern.
Maar nieuwe kandidaten zijn ook steeds welkom. Laat het weten als je interesse hebt.
VARIA
Stagiair
Iemand uit de vergadering vraagt of een studente haartooi zich mag aanbieden bij de school om stage
te doen. Ze zou naar de school komen om gratis bij de kleuters haar te knippen en te verzorgen.
Uiteraard met goedkeuring van de ouders.
De directeur vraagt om contact op te nemen.
Bedankje voor de ouderraad
Iemand van de klasantennes wil ook graag de ouderraad bedanken voor de inzet van het voorbije jaar.
Dit wordt natuurlijk op prijs gesteld !
Volgende vergadering oudercomité
Datums voor de oudercomités van volgend schooljaar zullen later worden meegedeeld.